Non-existent, not used project reference causes error in WinForms VS designer

Today I was struck by another „self-explanatory” 😛 Visual Studio exception: The path is not of a legal form. Hide at System.IO.Path.NormalizePathFast(String path, Boolean fullCheck) at System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path) at System.Reflection.AssemblyName.GetAssemblyName(String assemblyFile) at Microsoft.VisualStudio.Design.VSTypeResolutionService.AddProjectDependencies(Project project) at Microsoft.VisualStudio.Design.VSTypeResolutionService.AssemblyEntry.get_Assembly() at Microsoft.VisualStudio.Design.VSTypeResolutionService.AssemblyEntry.Search(String fullName, String typeName, Boolean ignoreTypeCase, Assembly& assembly, tring description) at Microsoft.VisualStudio.Design.VSTypeResolutionService.SearchProjectEntries(AssemblyName assemblyName, …

Replace default IPrincipal object in ASNET

There is an easy way to override or provide IPrincipal object exposed by the System.Web.UI.Page.User property. Implement OnAuthenticate handler in the Global.asax public void WindowsAuthentication_OnAuthenticate(Object Source, WindowsAuthenticationEventArgs e) { e.User = new GenericPrincipal(e.Identity, new string[] {„Role1”, „Role2”, „Role3”}); } This way you do not have to implement RoleProvider class, just …

Co robi informatyk? Siedzi i czeka.

Załóżmy że praca twoich pracowników pasuje do poniższej definicji informatyka: <0utsideR> pracuje tam jako informatyk <Tomek> czyli dokladnie co robisz? <0utsideR> glownie to patrze na pasek postępu… Czy nie warto wywalić więcej kasy na lepszy sprzęt tylko po to by skrócić czas bezczynności pracowników? Pomyślcie ile kosztuje godzina pracy waszego …

Back to Top