Nomenklatura raportu z testów, kiedy błędy są błędami, a kiedy to tylko uwagi.

Każdy programista współpracuje w taki czy inny sposób z testerami, bardzo dobrze gdy to jest rzeczywiście jest współpraca i zrozumienie, a nie przepychanki i walka. Nawet gdy współpraca jest dobra, produkty tej współpracy mogą być mylnie interpretowane. Gdy testy są wewnętrzną częścią zespołu projektowego i komunikacja nie wykracza poza ten …

Enumerate ActiveDirectory Group Members

This simple VBS script binds to a AD group and enumerates it’s members: Option Explicit Dim strMember, strDNSDomain, strContainer Dim objGroup, objRootDSE Dim arrMemberOf, strList, arrGroup ‚ Bind to Active Directory’ Set objRootDSE = GetObject(„LDAP://RootDSE”) strDNSDomain = objRootDSE.Get(„DefaultNamingContext”) ‚ Bind to a group Object ‚ — By ldap path ‚strContainer …