Nomenklatura raportu z testów, kiedy błędy są błędami, a kiedy to tylko uwagi.

Każdy programista współpracuje w taki czy inny sposób z testerami, bardzo dobrze gdy to jest rzeczywiście jest współpraca i zrozumienie, a nie przepychanki i walka. Nawet gdy współpraca jest dobra, produkty tej współpracy mogą być mylnie interpretowane. Gdy testy są wewnętrzną częścią zespołu projektowego i komunikacja nie wykracza poza ten …