Removing Models from Google App Engine at minimum cost

There come times when data schema changes so you’ll have to remove some models by the bunch. AFAIK there is no currently a „TRUNCATE TABLE MyKind” or „DROP TABLE MyKind” equivalent in Google App Engine data store, so you’ll have to write an ordinary request handler to do the bidding or use MapReduce. …

Po drugie – Nie zlecaj pracy nikomu niepotrzebnej.

Myślisz: Ale odkrycie – przecież to oczywiste! Niestety tak oczywista zasada jest nagminnie łamana, zlecamy raporty – z których nie wyciągamy wniosków, prosimy o przygotowanie dokumentów – których nikt nie czyta, prosimy o zebranie informacji bo mogą się przydać, stosujemy niektóre elementy metodyk nie stosując innych powiązanych. To wszystko powoduje obniżenie …

AEGON

Totalnie i całego serca odradzam! Mam AEGON PIN i jestem z niego bardzo niezadowolony. Początkowo to, że faktycznie blokuje się pieniądze na 8~10 lat – opłaty za rezygnację są zabójcze, było plusem bo chciałem mieć przymus do oszczędzania, ale z perspektywy czasu – 3 lata – to był fatalny błąd, …

Get beginning of the day datetime -aka today’s midnight – in T-SQL

By default I avoid putting any business logic into SQL. IMO it’s a good rule-of-thumb, but people often argue about it. I forget why it’s good rule, because I use it, but then every once for a while I need to put some little logic into SQL because it’s convenient, …

Group policy „Only allow local user profiles” – does not apply

My test environment has multiple virtual machines. Some of those machines are in a test sub-domain – it’s convenient to use my normal domain credentials to authenticate in test environment. I am also using roaming profile, and it’s inconvenient to have it all over test environment. There is nice GPO: …

JSON serialization of Google App Engine models

For some AJAX requests you’ll need an rpc urls returning a serialized objects. In principle its simple just use JSON serialization build in in Django or simplejson module itself. Here are sample view methods: def entity_list(request, entity_key=None): user = users.get_current_user().email().lower(); col = models.Entity.gql(’WHERE user=:1′,user).fetch(300, 0) json = serializers.serialize(„json”, col) return …

Running command in command line with admin privileges.

If you don’t want to turn UAC off, don’t want to jump through hoops when running a command with administrator privileges, and non of this right-click-run-as-administrator or create-a-shortcut-ran-as-administrator nonsense, you’re in a bit of trouble. As far as I know MS didn’t provide any means to run a command with administrative privileges from …

Back to Top