DataFormatString=”{0:yyyy-MM-dd}”

Wyjaśnienie dlaczego nie działa formatowanie daty w np. asp:BoundField, bo data jest HtmlEncoded zanim zostanie podstawiona do formatu.

Więc zawsze połączeniu z formatem należy użyć HtmlEncode, przykład:

<asp:BoundField
    HeaderText="Data"
    DataField="OrderDate"
    DataFormatString="{0:yyyy-MM-dd}"
    HtmlEncode="false"/>

Leave a Reply

Back to Top