Ustawa o ochronie danych osobowych pozwala walczyć ze spamen

Gotowiec emaila którego należy wysłać w odpowiedzi na SPAM, w zależności od tego czy email zawierał treść oferty (cenę, link do promocji lub podobne) należy wykreślić drugą część pierwszego zdania.

Witam serdecznie,

Przesłali do mnie państwo przesyłkę na adres na adres: (adres@mail), która to w myśl przepisów ustawy o ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) jest niezamówioną informacją handlową (umieszczenie dyrektywy UOKiK nie sprawia, że spam przestaje być spamem, trzeba zachować także inne wymagania).

Wymieniony adres należy do możliwej do zidentyfikowania — bez poniesienia nadmiernych kosztów — osoby fizycznej. Nie wolno go przetwarzać bez poinformowania i zgody tej osoby. W szczególności nie wolno automatycznie wprowadzać takiego adresu email do zbiorów i baz danych, tj. wyłącznie w wyniku rozstrzygnięcia tylko na podstawie operacji w systemie informatycznym.

W związku z powyższym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwracam się do państwa o udzielenie mi następujących informacji:

  1. Nazwę zbioru z którego państwo skorzystali do pobrania adresu.
    W przypadku braku własnego zbioru proszę podać nazwę katalogu, bazy danych lub firmę z której państwo adres pozyskali (proszę nie pisać „z internetu” bo to naiwna odpowiedź).
  2. Kto jest jego administratorem (poprzez określenie jego pełnej nazwy i adresu, a gdy jest to osoba fizyczna – jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania).
  3. Od kiedy dane są przetwarzane (tj. daty ich pozyskania).
  4. Jakie jest źródło pozyskania danych (proszę wskazać osobę lub firmę).
  5. W jaki sposób i komu dane są udostępniane (proszę podać listę osób, firm i instytucji w raz z ich kontaktowym adresem email).
  6. Udzielenie informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ochronie danych osobowych (proszę opisać w jaki sposób np. ocenili państwo adres należy do osoby czy firmy).
  7. Podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.
  8. Potwierdzenia daty i formy wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z  art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) proszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że nie udzielenie odpowiedzi podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Nie jest moim celem dyskusja co jest a co nie danymi osobowymi oraz czy przesłana wiadomość była informacją handlową, proszę o tym porozmawiać z prawnikiem.

To czy użyty adres jest publicznie dostępny jest nieistotne, jest prawnie chroniony przed przetwarzaniem i jego przetwarzanie jest regulowanie odpowiednimi przepisami — tak, zbieranie adresów email i wysłanie wiadomości jest przetwarzaniem.

Ustawa o ochronie danych osobowych daje mi prawo do zadania pytań, a na państwa firmę nakłada obowiązek udzielenia odpowiedzi niezależnie od tego czy państwa firma mi coś przesłała.

Jeszcze raz proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, w przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi wątpliwych, skierują skargę do GIODO z wnioskiem o ukaranie i przeprowadzenie w państwa firmie kontroli.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że niektóry spamerzy — ci poza jurysdykcją polskiego prawa — mają w nosie nasze przepisy i nic nie wskóracie, ale pozostałe firmy się zwykle przestraszą i skasują email.

Leave a Reply

Back to Top