Za co wynagradzać/premiować testerów?

Wczoraj byłem na cyklicznym spotkaniu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) dotyczącym zasad wynagradzania testerów, spotkanie prowadził Jan Sabak. Spotkanie miało charakter dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów. Przedstawiono kilka różnych podejść do tematu, niestety każde z nich miało takie czy inne wady. Wniosek był taki że do pytania „za co?” trzeba dodać pytanie „jaki cel chcemy osiągnąć?” i zależnie od odpowiedzi należy dobrać metodę/miarę, jeśli to zawiedzie to pozostaje ocena subiektywna kierownika zespołu.

Poniżej spisałem sobie kilka istotnych informacji które zostały mnie zainteresowały.

Zwykle podejścia do tematu można podzielić na dwie główne kategorie.

 • Od górnie, od organizacji
  Uzależniamy „za co” od tego jakie cele organizacji czy projektu tester powinien spełniać
 • Oddolnie, od treści pracy testera
  Uzależniamy „za co” od tego jak tester wykonuje swoje obowiązki

  • planowanie i nadzór testy – miarą może dokładność planowania
  • projektowanie przypadków testowych – miarą może być pokrycie, trzeba zdefiniować co rozumiemy przez pokrycie np. ilość zaprojektowanych przypadków testowych przez ilość punktów funkcyjnych
  • automatyzacja
  • wykonanie
  • przeglądy
  • raportowanie

Przy szukaniu miar możemy się posłużyć podejściem np. Goal-Question-Metric.

Nasze przemyślenia dotyczące celów może podeprzeć klasyczny trójkąt kierownika projektu

A na koniec naszych przemyśleń wyjdzie na to że:

 • nie ma sensownych i uniwersalnych miar – ludzie zawsze znajdą obejście by polepszyć wyniki aka wynagradza nie za ilość znalezionych błędów
 • zawsze rozmawiać z ludźmi,
 • subiektywna arbitralna ocena jest najlepsza pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku
 • tester jest członkiem zespołu projektowego i powinien być wynagradzany za wkład jaki wnosi do projektu tak samo jak inni członkowie tego zespołu

Leave a Reply

Back to Top