Popup z informacją o ciasteczkach

Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w art. 173 wprowadza obowiązek informowania o przechowywaniu informacji na „urządzeniu końcowym” użytkownika, o ile nie jest to wymagane do świadczenia usług. IMO trzeba jeszcze poczekać na pierwsze wyroki by np. czy o Google Analytics już trzeba informować, czy można …

Optymalizacja AdWords

W AdWords płacisz za kliknięcie w reklamę, cenę tego kliknięcia ustalasz Ty — administrator kampanii reklamowej AdWords. Ustalając cenę kliknięcia bierzesz udział w aukcji dotyczącej wyświetlenia reklamy dla wybranego słowa kluczowego. Dlatego ustalenie niskiej ceny za kliknięcie gwarantuje, że zapłacisz mało jednak nie gwarantuje, że Google wyświetli Twoją reklamę, bo …

WatiN cannot start IE

Today my new, Administrator right’s free, ccnet installation gave me „the finger” while trying to run WatiN test fixtures.: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005. at WatiN.Core.IE.CreateNewIEAndGoToUri(Uri uri, LogonDialogHandler logonDialogHandler, Boolean createInNewProcess) at WatiN.Core.IE..ctor() As it turns out silmple …

CSS

Co jakiś czas potykam się o coś podzczas definionwania styli CSS, oto strony na które zaglądam w pierwszej koljeności szukając rozwiązań: http://kurs.browsehappy.pl/ http://www.456bereastreet.com/archive/categories/css/ http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/ Zwykel tam znajduję rozwiązanie lub odnośnik do pomocnych innych stron na temat CSS.

MediaWiki: Additional user group and non-default permissions

I had to deploy some king of Knowledge Base web application, my first choice was a Wiki for it’s easy page creation and edition. There is one major drawback, Wiki was originally designed to be editable any and all users. A drawback that can be overcome by proper configuration.

Login failed for user ‘(null)’. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.

Another of „It should just work” problems… resulting in: Login failed for user '(null)’. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Number: 18452 Procedure: State: 1 Severity: 14 LineNumber:0 System.Data.SqlClient.SqlException : Login failed for user '(null)’. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, …

WebSevice call from vbs script

There are times when you have to integrate with a system. You do everything as documentation said you should, you run your integration test and… fail, …miserably, …with non-informative exception and no clue whatsoever. You tell the „other guys” that either their system does not work as expected or the …

Back to Top